Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed.

ERA diskutovala budoucí možnosti ELINT systémů na konferenci EW Europe v Lausanne

ERA diskutovala budoucí možnosti ELINT systémů na konferenci EW Europe v Lausanne

ERA (člen skupiny OMNIPOL) se jako již tradičně účastnila konference EW Europe zaměřené, jak již název napovídá, na oblast elektronického boje. Konference je pořádána Asociací starých Vran, což je uznávaná profesní organizace. V rámci konference probíhá i veletrh, na kterém představují firmy své vývojové aktivity v oblasti elektronického boje.  Konference se konala v Laussane ve Švýcarsku a dle toho byla přítomna i majorita přednášejících a vystavujících z německy mluvících zemí. Nicméně i v této regionální dominanci se experti ERA neztratili a prezentovali poslední vývojové aktivity v oblasti elektronického boje a především ELINT.

Tematicky byly - jak konference, tak veletrh - hodně ovlivněny aktuálními tématy jako je detekce dronů a taktické směroměrné systémy především v oblasti COMMINT. Další dominantní oblastí byly SW nástroje nejen pro práci s daty v reálném čase, ale i pro postmission analýzu. S tím souvisí i další velké téma a to aplikace umělé inteligence v této oblasti a kybernetická bezpečnost. Participanti se obecně shodli, že oblast elektronického boje v západních státech byla v posledních letech dosti zanedbávaná a je nutné se jí více věnovat. Jako jedno z omezení byl několikrát zmíněn nedostatek kvalifikované pracovní síly.

loader