Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed. Show in Czech Show in English

ERA extends its presence in Africa by implementing significant project in Nigeria

ERA extends its presence in Africa by implementing significant project in Nigeria

Systém ERA bude řídit provoz vrtulníků nad oblastí těžby ropy na jihu Nigérie

ERA (a member of OMNIPOL group) announced that it had been awarded a contract to implement a WAM and ATM system monitoring the air traffic of helicopters flying to Gulf of Guinea (Niger Delta), in Nigeria, Africa. ERA will deliver 39 stations.

The contract was signed by the end user, the Nigerian Air Space Management Authority (NAMA) in Lagos on 12th April 2018. NAMA puts its trust in ERA thanks to a reference from a previous oil rig monitoring system for Holland ANSP LVNL already in operations for three years in the North Sea. ERA also has a great deal of experience with projects in Africa, with its systems successfully functioning in four other African countries: Egypt, Namibia, Uganda and South Africa with Namibia being the largest WAM system worldwide.

NAMA provides flight information services for helicopters in the Gulf of Guinea area to support their oil and gas operations. There has been a need of a surveillance and tracking system to provide flight information to pilots flying to oil platforms. NAMA wants to increase the level of air traffic safety and thus requires a reliable, cost effective and robust solution that withstands the typical tropical climate of heavy rains plus 50° Celsius and to be resistant against corrosion of the salty air environment.

ERA will supply its mature composite (Multilateration and ADS-B) system NEO along with the ATM system ERIS. The project is planned to be completed by 2020 and is currently in the phase of site survey preparations, which should take place during this summer. ERA will cooperate with a local sub-contractor, the logistics company, Cathedral (West Africa) Limited which will provide logistic support for the installations.

On Nigeria
The name Nigeria was taken from the Niger River running through the country. Officially titled the Republic of Nigeria, it is the world’s fifth biggest exporter of the strategic oil commodity at present. Its population consists of 186 million people, 25 million living in the largest city Lagos. Nigeria is the most populous country in Africa and the seventh most populous country in the world.

ERA (člen skupiny OMNIPOL) podepsala smlouvu na dodávku přehledového systému pro řízení letového provozu helikoptér v africkém státě Nigérie. Systém sestávající z 39 stanic bude instalován v ropné těžební oblasti v deltě řeky Niger a v Guinejském zálivu.

Smlouvu podepsali zástupci ERA a zákazníka, jímž je nigerijské řízení letového provozu NAMA (Nigerian Air Space Management Authority), v Lagosu v půlce dubna. NAMA si pro tento klíčový projekt bezpečnosti ropné oblasti vybrala českou společnost díky jejím zkušenostem s obdobným projektem v Nizozemí, kde systém od ERA již tři roky úspěšně monitoruje letecký provoz nad ropnými plošinami v Severními moři. Navíc má ERA řadu zkušeností v dalších afrických zemích: její systémy fungují v Egyptě, Ugandě, Jihoafrické republice a především v Namibii, kde zprovoznila největší přehledový multilaterační systém na světě.

NAMA potřebuje poskytovat přesné informace o letovém provozu pilotům vrtulníkům, kteří operují v oblasti Guinejského zálivu a v deltě Nigeru a zásobují jednotlivé stanice těžící ropu a plyn. Proto se nigerijští lídři rozhodli pořídit spolehlivý systém, který by nejen zvýšil bezpečnost létání v oblasti, ale hlavně vydržel klimatické poměry typické pro tuto část světa: vytrvalé tropické deště a teploty 50° Celsia v deltě a slaný vzduch nad mořem přispívající ke korozi.

ERA se zavázala dodat svůj osvědčený systém NEO s ATM softwarem ERIS, které tyto podmínky splňují. Projekt, na němž ERA spolupracuje s nigerijskou logistickou firmou Cathedral West Africa Limited, je ve fázi výběru vhodných pozic pro plánovaných 39 stanic, jeho dokončení se očekává v roce 2020.

O státě Nigérie
Nigerijská republika je v současnosti pátým největším světovým exportérem ropy.  Navíc je to nejlidnatější země Afriky a sedmá nejlidnatější země světa, žije zde 186 milionů lidí, z toho 25 milionů v největším městě Lagosu. Jméno této subsaharské země je odvozeno právě z názvu řeky Niger, která státem protéká a vlévá se do Guinejského zálivu na západě kontinentu. 

loader