Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed. Show in Czech Show in English

ERA has participated in “PROPED 2017” at the Czech Embassy in Budapest

ERA has participated in “PROPED 2017” at the Czech Embassy in Budapest

ERA se představila na české ambasádě v Budapešti v rámci programu PROPED 2017

ERA was honoured to participate in Project of Economic Diplomacy called PROPED that took place at the Czech Embassy in Budapest at the beginning of October 2017. ERA expert Jakub Thomas had a presentation to demonstrate the company´s capabilities in civil Air Traffic Management as well as in military domain.

“We highly appreciate an opportunity to take part of this official event, where Czech companies accompanied by Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA) could provide short presentations of their portfolio to Hungarian counterparts. Therefore, thanks go to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and namely the Czech Embassy in Budapest for an excellent coordination of PROPED event”, stated ERA Senior Sales Manager Jakub Thomas

ERA přijala pozvání zúčastnit se projektu diplomatické podpory českého průmyslu zvaného PROPED (Project of Economic Diplomacy), poprvé loni v říjnu na české ambasádě v Budapešti. Jakub Thomas zde měl prezentaci pro přítomné hosty o technologických řešeních firmy zlepšujících bezpečnost letového provozu a o příspěvku ERA k protivzdušné obraně NATO.

„Oceňujeme tuto novou iniciativu české diplomacie, která nám dává možnost prezentovat naše výrobky zde na maďarské půdě. Čeští výrobci obranných technologií s podporou Asociace obranného průmyslu budou rozhodně využívat této nové platformy spolupráce. Chtěl bych poděkovat ministerstvu zahraničí a jmenovitě ambasádě v Budapešti za excelentní organizaci projektu PROPED,“ uvedl po akci obchodní manažer ERA Jakub Thomas.

loader