Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed. Show in Czech Show in English

ERA in Indonesia - an interview with Viktor Sotona published in HN daily

ERA in Indonesia - an interview with Viktor Sotona published in HN daily

ERA v Indonésii - rozhovor s Viktorem Sotonou pro Hospodářské noviny

ERA Managing Director Viktor Sotona was interviewed by Czech daily focused on economy "Hospodářské noviny". The article is focused on ERA experiences in Asia, namely Indonesia.

Generální ředitel firmy Viktor Sotona poskytl rozhovor ekonomickému deníku Hospodářské noviny. Hlavním tématem článku jsou zkušenosti firmy z obchodu v asijském regionu, především v Indonésii.

loader