Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed. Show in Czech Show in English

ERA obtained the Three Graces Award – the honour prize for partnership

ERA obtained the Three Graces Award – the honour prize for partnership

ERA byla oceněna školou Svítání na Noci grácií

ERA received a special prize for subsidizing the local school Svítání in its home town of Pardubice. As part of the gala evening entitled The Night of Grace, organized once a year, the school's remarkable sponsors were recognized and praised for their support. The obtained present, a lithography picture of three ancient goddesses “The Graces” was made by Svítání students in their art classes.

ERA získala ocenění za přínos k rozvoji školy pro děti se speciálními výukovými potřebami. Škola Svítání jako každoročně organizovala gala večer Noc grácií a významní partneři zde byli symbolicky odměněni za podporu školních projektů. Jako dárek převzal marketingový ředitel Milan Starý litografii Tři grácie vytvořenou jednou ze studentek. Součástí kulturního pásma ve Východočeském divadle bylo i vystoupení skupiny hendikepovaných umělců Jedličkova ústavu The Tap Tap, proslavené hitem Řiditel autobusu.

loader