Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed.

ERA podpořila soutěž Praktická elektronika na pardubické průmyslovce

ERA podpořila soutěž Praktická elektronika na pardubické průmyslovce

Jako každý rok v lednu i letos se ERA zúčastnila v roli partnera soutěže Praktická elektronika na Střední průmyslové škole elektrotechnické. ERA zakoupila pro stovku soutěžících soutěžní kit – skládačku součástek, z níž vyráběli tzv. „stmívací spínač“.

Je to další v řadě soutěží v rámci spolupráce se školami a univerzitami, při nichž se firma snaží vzbudit zájem žáků a studentů o svůj obor, což v dlouhodobé perspektivě vede k získávání žádoucích odborníků. Studenti SPŠE mívají v ERA odborné praxe a z mnoha absolventů se následně stali zaměstnanci firmy.

loader