Beyond radar
 

ERIS

ERA INTEGROVANÉ SYSTÉMY

ERIS představuje skupinu produktů ERA - systémů pro vytvořených pro řízení vzdušného prostoru a plánování letů v civilním i vojenském letovém provozu.

ERIS je založen na moderním a sofistikovaném modulárním designu, který byl vyvinut v souladu se standardy organizací ICAO a EUROCONTROL.

Díky své modularitě a škálovatelnosti se ERIS dá přizpůsobit pro různé senzory a zahrnuje všechny funkcionality pro řízení letového provozu.

Hlavní výhody

 • Jednoduchá analýza celkové situace ve vzdušném prostoru
 • Celkové řešení od plánování a provedení letu až po analýzu
 • Sofistikovaný modulární design

Vlastnosti

 • Moderní multisenzorová datová fúze
 • Uživatelsky přátelské rozhraní (HMI – Human Machine Interface)
 • Software založený na operačním systému Linux
 • Plně redundantní
 • Technický monitoring a řízení
 • Moderní multisenzorová datová fúze

ERIS Portfolio produktů

 • ERIS ATM – Air Traffic Management System
 • ERIS C2 – Air Command and Control System
 • ERIS A - Alternative Common Ground Surveillance System
 • ERIS DSD - Distributed Surveillance Data System

Skupina produktů ERIS

ERIS ATM

ERIS Air Traffic Management je informační systém určený k radarovému a procedurálnímu řízení letového provozu na všech typech ATC středisek. Vysoká spolehlivost systému a dostupnost jeho funkcí je zabezpečena zálohováním hlavních serverů, využitím duální LAN a SUSE Linux Enterprise High Availability Extension technologie.

Systém ERIS ATM je modulární. Umožňuje sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů a plnění speciálních funkcí v závislosti na místu a způsobu jeho konkrétní implementace.

Systém obsahuje následující hlavní funkce:

 • Plánování a koordinace řízení letového provozu.
 • Plánování a koordinace využití vzdušného prostoru v pre-taktické a taktické fázi.
 • Tvorba a management letových plánů.
 • Podpora poskytování leteckých informačních služeb.
 • Výpočty a prezentace SAFETY NETs.
 • Příprava a výcvik obsluh řízení letového provozu.

Systém zabezpečuje vytváření datových a zvukových záznamů a jejich archivaci po dobu minimálně 30 dnů. Záznamy mohou být využity pro zpětnou rekonstrukci vzdušné situace, ale také pro analýzy dat a vytváření statistik.

V neposlední řadě je součástí systému jeho technický monitoring a správa. Umožňuje nejen monitorování aktuálního stavu všech prvků systému, ale také sledování jejich historie, vyhodnocování kritičnosti závad a spolehlivosti systému jako celku.

ERIS A

ERIS Alternative Common Ground Surveillance je informační systém určený ke sledování a řízení pozemních pohybů na letišti se schopností detekce objektů (letadel, vozidel či osob) pohybujících se v definovaných prostorách letiště.

Systém obsahuje následující hlavní funkce:

 • Řízení letištního provozu na provozních a odbavovacích plochách letiště.
 • Prezentace výstupu přehledových dat a souvisejících letových informací.
 • Airport Safety Support Services:
  • RIMCAS – generování výstrah při detekci potenciálně konfliktních situací mezi pohybujícími se objekty ve vzduchu či na provozních plochách,
  • CATC – monitoring vydávání povolení a jejich časové posloupnosti,
  • CMAC – monitoring vykonávání vydaných povolení a shoda s reálnou situací.
 • Videoprezentace přehledové informace

Systém zabezpečuje vytváření datových a zvukových záznamů a jejich archivaci po dobu minimálně 30 dnů. Záznamy mohou být využity pro zpětnou rekonstrukci vzdušné situace, ale také pro analýzy dat a vytváření statistik.

V neposlední řadě je součástí systému jeho technický monitoring a správa. Umožňuje nejen monitorování aktuálního stavu všech prvků systému, ale také sledování jejich historie, vyhodnocování kritičnosti závad a spolehlivosti systému jako celku.

ERIS DSD

ERIS Distributed Surveillance Data je informační systém určený pro příjem, filtrování, fúzi a řízení toku ASTERIX like dat v měřítku státu nebo oblasti, ve kterém je systém implementován do jednotlivých komunikujících uzlů.

Hlavním smyslem systému je zajistit dostupnost přehledových dat z libovolného zdroje připojeného ke konkrétnímu uzlu na jakémkoliv místě celé radarové sítě, tedy v libovolném jiném uzlu. Zde mohou být tato data poskytnuta ke zpracování. Vlastnosti celé sítě je možné dynamicky měnit díky konfiguračnímu prostoru sdílenému mezi jednotlivými uzly.

Filtrace je možná buď na základě geografické polohy jednotlivých objektů identifikovaných zdrojem nebo na základě vlastností těchto objektů. Přestože nastavení filtrace je možné udělat na straně příjemce dat, vlastní filtrace se provádí na straně zdroje, čímž se významně snižuje vytížení celé sítě.

Jednotlivé ERIS systémy, které tvoří celkový data network systém, spolu dokáží pomocí technologie DDS kooperovat, což je unikátní vlastnost.

Veškerá data jsou zaznamenávána automaticky a je možné je monitorovat. Záznamy je pak možné využít zpětně pro analýzy nebo pro porovnání dat s referenční trajektorií. Samotnou analýzu lze opět dělat z libovolného místa v síti, potřebné archivy jsou touto sítí přeneseny.

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás. Odpovíme, jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader