OMNIPOL a. s.
 

Z dějin společnosti

Půl století průkopníků

Společnost

Vojenský výzkum

raná 60. léta, cca 1961

Vojenské systémy

1961 KOPÁČ

Pět generací systémů zbudovaných na principu TDOA (Time Difference of Arrival - rozdílů časů příchodu signálů) známých v dějinách českého průmyslu jako pasivní radary: KOPÁČ, RAMONA, TAMARA, VERA S/E a VERA-NG. Kopáč je zkratka sousloví Korelační Pátrač. První model byl sestrojen v roce 1960 a použit během tzv. berlínské krize v roce 1961.

Společnost

TESLA (předchůdce)

od roku 1971 do 1994

Vojenské systémy

1979 RAMONA

Druhá  řadě pasivních TDOA "radarů" (přesněji pasivních sledovacích systémů) byla RAMONA. Jméno je zkratka z ruského sousloví Радиотехническая Апаратура Ϻгновенной Настройки. RAMONA byla vyvezena do několika zemí Varšavské smlouvy a rovněž do Sýrie běheme let 1980 a 1986. Byla vyvinuta ve Vojenském výzkumném ústavu a vyrobena v Tesle Pardubice. V terminologii NATO je známa jako "softbalový míček".

Vojenské systémy

1986 TAMARA

Třetí generací pasivních sledovacích systémů byla TAMARA. Jde o zkratku z ruského termínu Техническая Апаратура Ϻгновенной Автоматической Разведки. TAMARA byla rovněž exportována do zemí Varšavské smlouvy a do Ománu v letech 1986 až 1991. Byla vyvinuta a vyráběna v Tesle Pardubice. V terminologii NATO je známa jako "popelnice". Obě zkratky upomínají na ženská jména, dnes již ale nelze s jistotou říct, zda jde pouze o náhodu.

ERA

založena 1994

Civilní systémy

1995 Multilaterace pro civilní použití

ERA doslova stvořila svět multilaterace. Její civilní systém vychází z původní vojenské verze TDOA systému vyvinutého v 60. letech. Byl sestrojen pro operace v reálném čase na multilateračním principu a spolehlivě určuje přesnou pozici letounů i dalších objektů vybavených odpovídačem v módech A/C/S.

Vojenské systémy

1996 VERA S/M (E)

Čtvrtá generace pasivního systému VERA S/M E) byla pojmenována po skutečné ženě - doktorce Věře Perlingerové, plukovnici české armády, která nedávno zemřela. Věra Perlingerová byla dispečerkou vojenského letového provozu a spolu s hrstkou kolegů prosadila používání pasivních sledovacích systémů pro řízení letového provozu - vytrvalým lobyingem a přesvědčováním českých politiků a manažerů o výhodách multilaterační technologie. Na její počest proto ERA pojmenovala systém Věra.

Civilní systémy

1999 První letištní multilaterační systém (MLAT) - Praha

První letištní systém pro sledování letového provozu instalovala ERA ve spolupráci s českým ŘLP na letišti Václava Havla v Praze - Ruzyni. Multilaterační technologie je schopna poskytovat nepřetržité a automatické sledování pozemního letového provozu pomocí sítě malých bezobslužných stanic rozmístěných strategicky v areálu letiště a kolem něj. Systém je zvláště vhodný pro velká komplikovaná letiště s mnoha zákoutími. Multialterace je dnes nezbytnou součástí komplexních letištních řídících a kontrolních systémů ASMGC-S a výrazně snižuje riziko střetu letadel, případně letištních vozidel.

Civilní systémy

2002 První celoúzemní multilaterační systém (WAM) - Ostrava, 2003 - První certifikace

Celoúzemní systém WAM (Wide Area Multilateration) instalovaný v okolí letiště Leoše Janáčka v Ostravě - Mošnově v roce 2003 byl prvním WAM systémem na světě, který byl uveden do provozu, certifikován a plně zapojen do struktury systémů pro řízení letového provozu. Byl certifikován jako sledovací systém podle standardů ICAO ANNEX 10 a standardů EUROCONTROLu. Od té doby je nepřetržitě v provozu a bez jakýchkoliv kritických výpadků naběhal přes 100 tisíc operačních hodin.

Civilní systémy

2004 SQUID - vysílač pro sledování pohybu vozidel

SQUID, vlastní vynález ERA, je vysílač pro určení polohy a identifikace vozidel na letišti. Tento standardizovaný a s ostatními systémy kompatibilní ADS-B maják se nainstaluje na střechu vozidla (napevno nebo pomocí magnetických držáků) a permanentně vysílá jeho přesnou pozici. Díky tomu má dispečer na věži naprosto přesnou představu o pohybu všech tahačů, hasičkých aut, follow-me automobilů, sněžných pluhů atd. po letištní ploše a to i za snížené viditelnosti.

ERA zakoupena americkou firmou Rannoch

v roce 2006

Civilní a vojenské systémy

2006 MSS - Multisenzorový přehledový systém

Multisenzorový přehledový systém MSS (Multi-sensor Surveillance System) je kompozitní systém využívající technologií multilaterace a ADS-B. Sestává z robustních pozemních stanic s minimální nutností údržby, takže je vhodný i pro oblasti s nedostatkem moderní infrastruktury jako jsou zasněžené hory, vlhké deštné pralesy nebo pouštní teritoria. Moduly, které tvoří každou stanici, jsou konstruovány tak, aby vydržely extrémní klimatické podmínky. Jsou vodě odolné, prachu vzdorné a vydrží teploty v rozmezí od -40°C do 60°C. Nepotřebují žádné chlazení a přežijí dokonce zaplavení do jendoho metru hloubky po dobu 30 minut.

ERA vlastněna společností SRA International

od roku 2008

ERA vlastněna firmou OMNIPOL

od 2011 do současnosti

Vojenské systémy

2011 VERA-NG

Zatím poslední, pátá generace systému PET (Passive ESM Tracker) se nazývá VERA-NG. Zkratka NG znamená "příští generace - next generation". Ve srovnání se svými předchůdci má systém VERA-NG mnoho nových funkcionalit, je lehčí a mnohem efektivnější. Systém používá česká armáda a byl vyvezen do mnoha zemí světa.

Vojenské systémy

2013 MSPSR

ERA pracuje na vývoji nové technologie, tzv. MSPSR (Multistatic Primary Surveillance Radar). V roce 2013 představila její demonstrátor zvaný Tichý strážce, nyní se chystá na launch základní verze produktu. Na rozdíl od systému VERA-NG, který využívá různé druhy příchozích signálů poskytovaných cílem, systém MSPSR využívá odrazu signálu jako primární radar, ale nepotřebuje jej sám vysílat, protože "parazituje" na prostředí - rádiovém FM signálu vysílaném běžnými vysílači. Je díky tomu schopen trackovat i radiotechnicky tiché a nekooperativní cíle.

Civilní systémy

2014 NEO - poslední generace kompozitního (multilateračního a ADS-B) přehledového systému pro ŘLP

NEO je vylepšený multisenzorový sledovací systém vycházející z ověřeného systému MSS kombinujícího multilaterační a ADS-B senzory. Umí dekódovat rovněž ADS-B vzkazy a tudíž být nakonfigurován jako samostatná síť pozemních stanic ADS-B schopná nezávisle poskytovat informace ve formátu ASTERIX.

Vznik poboček

  • 2014 Brno
  • 2014 Praha
  • 2016 Strakonice
  • 2018 Uherské Hradiště

od roku 2014 do 2018

R-SYS - akvizice podílu slovenské firmy a vznik dceřiné společnosti

ERA koupila rozhodující podíl ve slovenské společnosti R-SYS, s. r. o., která se tím to stala její dceřinkou.

v roce 2016

Civilní systémy

2016 3R

Record&Replay&InvestigatoR je systém pro nahrávání, dlouhodobé uchovávání a analytické synchronizované přehrávání audio, video a datových nahrávek. Jeho podsystém, tzv. Technical and InvestigationClient (TIC) je vhodný k rozborům mimořádných událostí.

Nová budova sídla ERA

Vývojové a administrativní centrum jako sídlo firmy v Pardubicích

v roce 2017

Vojenské systémy

2017 VERA-NG – přídavná funkcionalita trekování námořních cílů

VERA-NG poskytuje vysokokapacitní taktické zobrazení polohy cílů ve 3D a reálném čase. Nově dokáže trekovat a identifikovat nejen vzdušné, ale i pozemní a především námořní cíle. Dále přináší dlouhodobě platné strategické informace a analýzy pro Elektronické zpravodajství (ELINT - Electronic Intelligence).

Vojenské systémy

2017 ERIS C2

ERIS Command and Control je informační systém určený pro podporu velení a řízení vzdušných sil na operační a taktické úrovni, umožňující plánování a realizaci leteckých a GBAD operací. Vyhovuje všem požadavkům na vojenské systémy velení a řízení C2 i ATC systémy pro vojenské řízení letového provozu.

Vojenské systémy

2018 Simulátor pro Passive ESM Trackers

Simulátor je školicí platforma pro pasivní sledovací systémy, především VERA-NG, který dokáže simulovat jakýkoliv typ bojového konfliktu: na zemi, ve vzduchu i na moři, a významně tak zkracuje dobu, po kterou za normálních okolností probíhá zácvik operátorů. Simulátor zvládá různé varianty scénářů: vzdušné souboje stíhacích letounů, navigace letů, či překročení hranic a provokace v cizím vzdušném prostoru.

Civilní systémy

2018 IXO

IXO SYSTEM je komplexní řešení pro uživatele vzdušného prostoru a řídící letového provozu pro integrování dostupných informací v reálném čase o operacích s létajícími stroji, ať již řízenými piloty či na dálku (RPAS). Využívá se pro plánování letů a vymezování letových zón pro drony.

Civilní systémy

2019 ERIS ATM

ERIS Air Traffic Management je informační systém určený k radarovému a procedurálnímu řízení letového provozu na všech typech ATC středisek. Umožňuje sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů a plnění speciálních funkcí v závislosti na místu a způsobu jeho konkrétní implementace.

Civilní systémy

2019 ERIS A

ERIS A je systém pro řízení letového provozu a kontrolu pohybů na letištní ploše na malých a středně velkých letištích. ERIS Alternative Common Ground Surveillance určený k detekci objektů (letounů, vozidel či osob) pohybujících se v definovaných prostorách letiště.

Vojenské systémy

2021 PLESS

Pasivní sledovací systém kategorie PLESS (Passive Long-range ESM Surveillance System) je daleko-dosahový systém typu OTH (Over the Horizon), vyvinutý ve firmě ERA, který využívá směroměrného principu zjišťování zdroje signálu (tzv. Direction Finding). Využití odrazu signálu ve vrstvách troposféry umožňuje systému PLESS nalézt i cíle nacházející se daleko za rádiovým horizontem. Je tak schopen nalézt, lokalizovat, identifikovat a trekovat vzdušné, pozemní a námořní cíle až na vzdálenost 700 km, takže se využívá jako systém včasného varování.

Civilní systémy

2021 MSS-5

MSS-5 je 5. generací multilateračního sledovacího systému (MSS). MSS-5 je odpovědí firmy ERA na pět největších výzev řízení letového provozu současnosti: hustotu leteckého provozu, nutnost snadné instalace, přesnost časové synchronizace, bezpečnost a zabezpečení. Systém v reálném čase sleduje dráhy letů, poskytuje přesnou polohu a identifikaci všech cílů vybavených odpovídačem, a to na letištní ploše, v oblasti přiblížení letišti i na letových trasách.

Civilní systémy

2022 ERIS-DART

Nástroj ERIS-DART (ERA Surveillance Data Analysis and Replay Tool) slouží ke snadnému a pravidelnému ověřování fungování (tzv. validaci) přehledových systémů během jejich provozu, a to v souladu se standardy a metodikami organizace EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment – Evropská organizace pro vybavení v civilním letectví). Přehledová data ze senzorů jsou automaticky průběžně nahrávána a archivována pro potřeby analýz a vyhodnocení. Výsledky je možné dále předávat v běžně podporovaných formátech.

Vojennské a civilní systémy

2022 ERIS-COMMS

Informační systém ERIS-COMMS zajištuje přenos výstupních informací z VERA-NG nebo dalších senzorů na příjemce v komunikační síti dle nastavených pravidel. Pokročilé funkce systému ERIS-COMMS odráží princip „potřeby vědět“ („need to know“ principle), a jako takové umožňují (v přenášených zprávách) potlačit citlivé informace, i.e. systém distribuuje data na příjemce dle pravidel odrážejících stupeň utajení.

Vojenské systémy

2022 EW-EDMT

EW-EDMT (Electronic Warfare ERA Data Mining Tool – nástroj pro “vytěžení” dat ze systémů pro elektronický boj) je aplikace z dílny ERA, používaná pro spravování a následnou analýzu dat získaných během misí, při nichž operují platformy systémů ESM/ELINT (elektronického vojenského zpravodajství), např. VERA-NG a PLESS. Pracuje se všem druhy příchozích dat a umožňuje uživatelům tato data importovat, měnit, filtrovat, identifikovat a ukládat. Hlavním smyslem této činnosti je budovat a rozšiřovat referenční databázi cílů.

Vojenské systémy

2022 LAPDIS

LAPDIS (Local Air Picture Display – zobrazení lokální vzdušné situace) je aplikace vytvořená pro prezentování informací o sledovaných cílech, která poskytují přehledové senzory, a to na mapovém podkladu. Nejčastěji je využívána operátorem systému VERA-NG pro získání okamžitého přehledu o aktivitách cílů nebo uživatelem multilateračního sledovacího systému (MSS) pro kontrolu jeho fungování.

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás. Odpovíme, jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader