OMNIPOL a. s.
 

ERIS-DART

Nástroj pro vyhodnocení výkonnosti přehledových systémů

ERIS-DART (ERA Surveillance Data Analysis and Replay Tool) umožňuje snadné a průběžné ověřování fungování (tzv. validaci) přehledových systémů během jejich provozu, a to v souladu se standardy a metodikami organizace EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment – Evropská organizace pro vybavení v civilním letectví). Kromě vyhodnocování výkonnostních parametrů přehledových senzorů, umožňuje ERIS-DART také analýzy skutečného pokrytí nebo analýzy vybraných trajektorií.

ERIS-DART dovoluje vyhodnocovat nejen multilaterační systémy, ale také primární a sekundární radary dalších výrobců. Tento přesah k dalším typům senzorů je uživatelsky ceněný, protože dle standardů (např. dle ED-142, ED-117A, ED-129B) nezávisle ověřuje kvalitu dat pro celý systém řízení letového provozu, a tím výrazně zvyšuje jeho bezpečnost.

ERIS-DART interaktivně propojuje více pohledů na přehledová data: jsou prezentovány nad mapovým podkladem a lze na ně nahlížet od úrovně jednotlivých packetů přes dekódované ASTERIX zprávy až po výsledné trajektorie. Přehledová data ze senzorů jsou automaticky průběžně nahrávána a archivována pro potřeby analýz a vyhodnocení. Výsledky je možné dále předávat v běžně podporovaných formátech.

Klíčové vlastnosti

  • Validace mono- & multistatických senzorů
  • Zobrazení přehledových dat na více úrovních
  • Import souboru s externí referenční GNSS trajektorií
  • Filtry pro efektivní redukci dat
  • Vícevrstvé mapové podklady
  • Exportování do CSV, HMTL, PDF a dalších standardních formátů
  • Světlý a tmavý mód zobrazení
  • Automatické nepřetržité nahrávání přehledových dat

Máte dotazy?

Zeptejte se nás. Odpovíme jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader