Beyond radar
 

ERA TÝM

Nejdůležitějším faktorem úspěchu firmy jsou lidé. V současnosti v ERA pracuje čtyři sta zaměstnanců.

Jejich týmový duch, vysoká míra vzdělanosti, zkušenosti a loajalita jsou základními kameny výsledků, kterých firma dosahuje.

Specialisté ERA s hrdostí následují odkaz svých pionýrských předchůdců a jdou dál nevyšlapanou cestou nikdy nekončících inovací, která vytvořila půlstoletou tradici v oblasti vývoje pasivních radiolokačních systémů.

VEDENÍ FIRMY

Generální ředitel

Ondřej Chlost

Ondřej Chlost je po léta v čele týmu ERA získávajícího obchodní příležitosti na trhu alternativních řešení pro sledování letového provozu v civilní i vojenské oblasti. Během své 23 let trvající kariéry se podílel na mezinárodním úspěchu firmy, která prosazením technologie pasivní radiolokace (e.g. multilaterace) založila zcela nový segment trhu.

Ondřej Chlost začal kariéru jako velitel radarové techniky v rámci protivzdušné obrany státu českých ozbrojených sil. V civilní sféře vystřídal několik manažerských pozic u firem v České republice a Indii. V ERA začal pracovat v roce 1997 a úspěšně vedl část obchodního oddělení zaměřenou na vojenské systémy. Od roku 2012 byl obchodním ředitelem firmy a členem představenstva ERA a. s. Od září 2020 nastoupil do funkce generálního ředitele.

Ondřej Chlost získal inženýrský titul na Fakultě mikroelektroniky, radarových a laserových technologií Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši na Slovensku (dnes Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika). Později vystudoval i MBA program na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Je členem profesionální asociace ASERA, AOC a několika dalších.

 
Obchodní ředitel

Jakub Thomas

Jakub Thomas pracuje ve firmě ERA již od ukončení studií. První pracovní zkušenosti sbíral od roku 2009 v obchodním oddělení vytváření technických a obchodních nabídek, později v roli obchodního manažera prodeje produktů pro řízení letového provozu. V roce 2013 povýšil na vedoucího oddělení Business Development a od roku 2018 až do nedávna byl hlavou celého obchodního oddělení v roli vedoucího obchodního oddělení. Letos v říjnu se stal jedním z členů vedení společnosti na postu obchodního ředitele.

Jakub Thomas získal titul inženýra v oboru Management, Marketing a Logistika v dopravě na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice v roce 2009. Během posledních dvou let studia si nabyté vědomosti ověřoval v praxi na pozici technické a administrativní podpory ve firmě Nedcon. Jakub studoval také v zahraničí: na Univerzitě v Aberdeenu studoval Řízení trhů a zákazníků, později si rozšířil své znalosti v oblasti obchodu a marketingu na Cambridge Business School, kde v roce 2018 získal titul MBA.

 
Výrobní ředitel

Libor Urban

Libor Urban přišel do ERA s desetiletou zkušeností s řízením kvality a výrobních procesů. V ERA se soustředí na vylepšování řízení výrobních a systémových procesů. Svou profesní dráhu začal ve společnosti Phillip Morris jako inženýr kvalitay a posléze manažer kvality.

Poté pracoval pro několik nadnárodních společností jako manažer kvality, projektový manažer a před nástupem do firmy jako generální ředitel české pobočky skupiny Treves. Libor Urban studoval ekonomii a během své kariéry postupně přidával řadu specializovaných obchodních kursů.

 
Finanční ředitel

Miloslav Zavoral

Miloslav Zavoral absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na účetnictví, podnikové finance a management. Jeho první pracovní zkušeností byla pozice vedoucího východočeské pobočky brokerské firmy Lifox, člena Pražské burzy. Své zkušenosti pak využil jako vedoucí pardubické pobočky Kreditní banky Plzeň.

Během let, kdy působil v bankovním a investičním sektoru, Miloslav Zavoral pracoval postupně jako hlavní účetní, daňový specialista a kontrolor pro několik korporací. Do firmy ERA přišel v roce 2005, v současnosti zastává pozici finančního ředitele a řídí jak vnitropodnikové a domácí finanční operace, tak širokou škálu záležitostí týkajících se mezinárodních transakcí a smluv.

 
Ředitel Úseku řízení projektů

Jaroslav Hlouš

Jaroslav Hlouš započal svou profesní dráhu v roce 2008 jako projektový manažer ve společnosti Green Center, s. r. o. a po šesti letech nastoupil na pozici vedoucího projektového manažera na české pobočce firmy Renault. V ERA pracoval od roku 2015 jako manažer dodávkových projektů se specializací na vojenské systémy. Rovněž byl zodpovědný za řízení spolupráce s externími subdodavateli. V září 2021 povýšil na pozici ředitele Úseku řízení projektů a stal se novým členem vedení společnosti.

Jaroslav Hlouš promoval v roce 2008 na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě strojního inženýrství, a získal titul inženýr v oboru mechatronika.

 
Ředitel Strategie a řízení produktu

Lukáš Víšek

Lukáš Víšek započal svou profesní dráhu jako inženýr kvality ve společnosti AVX a následně přešel do firmy Ceticon na pozici inženýra pro testování softwaru. V ERA pracuje s malým přerušením od roku 2011 a to postupně na několika pozicích. Začínal jako projektový inženýr a v roce 2018 se stal vedoucím produktového oddělení a brzy nato byl vybrán na nově vytvořenou pozici ve vedení společnosti ve funkci ředitele Strategie a řízení produktu.

Lukáš Víšek promoval na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě Elektrotechnické a obdržel titul inženýr.

 
Ředitel HR a komunikace

Milan Starý

Milan Starý se na počátku své kariéry soustředil na rozvíjející se oblast IT a financí, pracoval pro firmu TRICOTBEST ČR s.r.o. (dnes HANES) jako správce firemní sítě, projektový manažer systému SCALA a controller. Brzy jej však více začal přitahovat obchod a  marketing a postupně pracoval na různých pozicích pro několik pojišťovacích společností: IPB Pojišťovnu, ČSOB Pojišťovnu a britskou pojišťovací skupinu AVIVA, kde působil ve funkci marketingového manažera. Do společnosti ERA přišel v roce 2012 na pozici marketingového manažera a budoval zde nové oddělení marketingu a komunikace. V závěru roku 2017 přijal nabídku na nově zřízenou pozici ředitele HR a komunikace a stal se členem vedení společnosti.

Milan Starý vystudoval obor management informačních systémů na Fakultě managementu a informatiky v Hradci Králové. Během své profesní dráhy absolvoval nejrůznější kurzy a vzdělávání v oblasti obchodních a marketingových dovedností (CIMA) a projektového managementu a obdržel certifikát IPMA (Mezinárodní asociace projektového managementu) na úrovni Projektový manager D.

 
Ředitel Úseku vývojových programů

Aleš Košťál

Aleš Košťál pracuje ve firmě ERA již od ukončení studií. První pracovní zkušenosti sbíral v oddělení vytváření nabídek, později v roli obchodního manažera prodeje produktů pro řízení letového provozu. V roce 2013 povýšil na vedoucího oddělení podpory prodeje a v roce 2017 se ujal funkce ředitele pro strategii a řízení produktů. V současnosti je jedním z členů vedení na postu ředitele Úseku vývojových programů.

Aleš Košťál získal titul inženýra řízení letového provozu na Fakultě dopravní Českého učení technického v Praze.

 
Ředitel Provozního úseku

Jakub Řehounek

Jakub Řehounek započal svou profesní dráhu v automotive společnosti Kiekert v Přelouči nedaleko od Pardubic a krátce působil také ve firmě Kingspan, a. s. Během svých univerzitních studií navíc po dva roky sbíral zkušenosti jako QA Specialist ve firmě Nonstop Recruitment.

Po nástupu do ERA zastával postupně několik pozic: specialista pro finanční řízení projektů, jednatel dceřiné firmy Cybelix a nedávno se stal i členem představenstva firmy ERA. V září 2021 byl vybrán na post ředitele nově vzniklého Provozního úseku.

Jakub Řehounek promoval v roce 2016 a získal titul inženýra na Univerzitě Pardubice v oboru Ekonomika a management.

loader