OMNIPOL a. s.
 

ERA TÝM

Nejdůležitějším faktorem úspěchu firmy jsou lidé. V současnosti v ERA pracuje čtyři sta zaměstnanců.

Jejich týmový duch, vysoká míra vzdělanosti, zkušenosti a loajalita jsou základními kameny výsledků, kterých firma dosahuje.

Specialisté ERA s hrdostí následují odkaz svých pionýrských předchůdců a jdou dál nevyšlapanou cestou nikdy nekončících inovací, která vytvořila půlstoletou tradici v oblasti vývoje pasivních radiolokačních systémů.

VEDENÍ FIRMY

Generální ředitel

Viktor Sotona

Viktor Sotona započal svou profesní dráhu u Českých aerolinií jako seniorní projektový manažer v technickém oddělení. Po nástupu do ERA zastával postupně několik pozic, až se vypracoval na obchodního ředitele pro civilní sektor. V roce 2012 byl vybrán na post generálního ředitele firmy, který zastává dodnes.

Promoval jako inženýr na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a posléze získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Viktor Sotona je členem několika profesních pracovních skupin pro oblast řízení letového provozu pod hlavičkou evropských ATM organizací EUROCAE a EUROCONTROL. Předsedá skupině WG-70, který vytváří standardy pro celoúzemní multilaterační systémy WAM. Je členem představenstva ERA a.s.

 
Obchodní ředitel

Ondřej Chlost

Ondřej Chlost začal kariéru jako velitel radarové jednotky protivzdušné obrany armádního letectva českých ozbrojených sil. V ERA začal pracovat v roce 1997 a uspěšně vedl část obchodního oddělení zaměřenou na vojenské systémy. V současnosti je obchodním ředitelem firmy a členem představenstva ERA a.s.

Získal inženýrský titul v oboru radarových technologií na Fakultě mikroelektroniky Univerzity obrany v Brně. Později vystudoval i MBA program na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Je členem profesionální asociace ASERA a několika dalších.

 
Ředitel úseku vývojových projektů

Jan Hrabánek

Jan Hrabánek nastoupil do firmy ERA již v roce 1995 a během své kariéry v průmyslu leteckých technologií pracoval na řadě technických i obchodních pozic zaměřených na aplikace multilaterační technologie pro řízení letového provozu i vojenské využití. Studoval na Vojenské akademii radarových technologií a obdržel titul MBA v roce 2003.

Jeho schopnosti a zkušenosti jsou často vyhledávány, proto pracuje jako poradce v oblasti ATM průmyslu, zaměřuje se na implementaci multilateračních řešení. Před funkcí technického ředitele v ERA zastával pozici ředitele úseku dodávek a dohlížel na dodávky a podporu životního cyklu všech ERA produktů.

 
Výrobní ředite

Libor Urban

Libor Urban přišel do ERA s desetiletou zkušeností s řízením kvality a výrobních procesů. V ERA se soustředí na vylepšování řízení výrobních a systémových procesů. Svou profesní dráhu začal ve společnosti Phillip Morris jako inženýr kvalitay a posléze manažer kvality.

Poté pracoval pro několik nadnárodních společností jako manažer kvality, projektový manažer a před nástupem do firmy jako generální ředitel české pobočky skupiny Treves. Libor Urban studoval ekonomii a během své kariéry postupně přidával řadu specializovaných obchodních kursů.

 
Finanční ředitel

Miloslav Zavoral

Miloslav Zavoral absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na účetnictví, podnikové finance a management. Jeho první pracovní zkušeností byla pozice vedoucího východočeské pobočky brokerské firmy Lifox, člena Pražské burzy. Své zkušenosti pak využil jako vedoucí pardubické pobočky Kreditní banky Plzeň.

Během let, kdy působil v bankovním a investičním sektoru, Miloslav Zavoral pracoval postupně jako hlavní účetní, daňový specialista a kontrolor pro několik korporací. Do firmy ERA přišel v roce 2005, v současnosti zastává pozici finančního ředitele a řídí jak vnitropodnikové a domácí finanční operace, tak širokou škálu záležitostí týkajících se mezinárodních transakcí a smluv.

 
Ředitel Úseku řízení projektů

Pavel Tůma

Pavel Tůma studoval Technickou univerzitu v Liberci a jeho první zkušeností byla pozice produktového specialisty v Komerční bance. Potom pracoval pro firmu DORINT, kde se blíže seznámil s produktovým managementem a stal se Obchodním a produktovým manažerem vývozu a dovozu z Číny a Jižní Evropy. Jeho profesní dráha dále pokračovala ve společnosti CS Soft na pozicích seniorní projektový manažer a vedoucí oddělení projektového managementu.

Po devíti letech zkušeností získal v roce 2013 pozici ředitele Úseku řízení projektů v ERA. V současnosti je jako ředitel projektového managementu zodpovědný za projekty dodávek multilateračních systémů zákazníkům včetně analýzy, vytvoření projektu a harmonizaci procesů v rámci projektového managementu i mimo něj.

loader