Beyond radar
06-prach
 
 

ERA TÝM

Nejdůležitějším faktorem úspěchu firmy jsou lidé. V současnosti v ERA pracuje čtyři sta zaměstnanců.

Jejich týmový duch, vysoká míra vzdělanosti, zkušenosti a loajalita jsou základními kameny výsledků, kterých firma dosahuje.

Specialisté ERA s hrdostí následují odkaz svých pionýrských předchůdců a jdou dál nevyšlapanou cestou nikdy nekončících inovací, která vytvořila půlstoletou tradici v oblasti vývoje pasivních radiolokačních systémů.

VEDENÍ FIRMY

Generální ředitel

Viktor Sotona

Viktor Sotona započal svou profesní dráhu u Českých aerolinií jako seniorní projektový manažer v technickém oddělení. Po nástupu do ERA zastával postupně několik pozic, až se vypracoval na obchodního ředitele pro civilní sektor. V roce 2012 byl vybrán na post generálního ředitele firmy, který zastává dodnes.

Promoval jako inženýr na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a posléze získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Viktor Sotona je členem několika profesních pracovních skupin pro oblast řízení letového provozu pod hlavičkou evropských ATM organizací EUROCAE a EUROCONTROL. Předsedá skupině WG-70, který vytváří standardy pro celoúzemní multilaterační systémy WAM. Je členem představenstva ERA a.s.

 
Obchodní ředitel

Ondřej Chlost

Ondřej Chlost začal kariéru jako velitel radarové jednotky protivzdušné obrany armádního letectva českých ozbrojených sil. V ERA začal pracovat v roce 1997 a uspěšně vedl část obchodního oddělení zaměřenou na vojenské systémy. V současnosti je obchodním ředitelem firmy a členem představenstva ERA a.s.

Získal inženýrský titul v oboru radarových technologií na Fakultě mikroelektroniky Univerzity obrany v Brně. Později vystudoval i MBA program na Vysoké škole ekonomické v Sheffieldu ve Velké Británii. Je členem profesionální asociace ASERA a několika dalších.

 
Výrobní ředitel

Libor Urban

Libor Urban přišel do ERA s desetiletou zkušeností s řízením kvality a výrobních procesů. V ERA se soustředí na vylepšování řízení výrobních a systémových procesů. Svou profesní dráhu začal ve společnosti Phillip Morris jako inženýr kvalitay a posléze manažer kvality.

Poté pracoval pro několik nadnárodních společností jako manažer kvality, projektový manažer a před nástupem do firmy jako generální ředitel české pobočky skupiny Treves. Libor Urban studoval ekonomii a během své kariéry postupně přidával řadu specializovaných obchodních kursů.

 
Finanční ředitel

Miloslav Zavoral

Miloslav Zavoral absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na účetnictví, podnikové finance a management. Jeho první pracovní zkušeností byla pozice vedoucího východočeské pobočky brokerské firmy Lifox, člena Pražské burzy. Své zkušenosti pak využil jako vedoucí pardubické pobočky Kreditní banky Plzeň.

Během let, kdy působil v bankovním a investičním sektoru, Miloslav Zavoral pracoval postupně jako hlavní účetní, daňový specialista a kontrolor pro několik korporací. Do firmy ERA přišel v roce 2005, v současnosti zastává pozici finančního ředitele a řídí jak vnitropodnikové a domácí finanční operace, tak širokou škálu záležitostí týkajících se mezinárodních transakcí a smluv.

 
Ředitel Úseku řízení projektů

Pavel Tůma

Pavel Tůma studoval Technickou univerzitu v Liberci a jeho první zkušeností byla pozice produktového specialisty v Komerční bance. Potom pracoval pro firmu DORINT, kde se blíže seznámil s produktovým managementem a stal se Obchodním a produktovým manažerem vývozu a dovozu z Číny a Jižní Evropy. Jeho profesní dráha dále pokračovala ve společnosti CS Soft na pozicích seniorní projektový manažer a vedoucí oddělení projektového managementu.

Po devíti letech zkušeností získal v roce 2013 pozici ředitele Úseku řízení projektů v ERA. V současnosti je jako ředitel projektového managementu zodpovědný za projekty dodávek multilateračních systémů zákazníkům včetně analýzy, vytvoření projektu a harmonizaci procesů v rámci projektového managementu i mimo něj.

 
Ředitel Strategie a řízení produktu

Lukáš Víšek

Lukáš Víšek započal svou profesní dráhu jako inženýr kvality ve společnosti AVX a následně přešel do firmy Ceticon na pozici inženýra pro testování softwaru. V ERA pracuje s malým přerušením od roku 2011 a to postupně na několika pozicích. Začínal jako projektový inženýr a v roce 2018 se stal vedoucím produktového oddělení a brzy nato byl vybrán na nově vytvořenou pozici ve vedení společnosti ve funkci ředitele Strategie a řízení produktu.

Lukáš Víšek promoval na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě Elektrotechnické a obdržel titul inženýr.

 
Ředitel HR a komunikace

Milan Starý

Milan Starý se na počátku své kariéry soustředil na rozvíjející se oblast IT a financí, pracoval pro firmu TRICOTBEST ČR s.r.o. (dnes HANES) jako správce firemní sítě, projektový manažer systému SCALA a controller. Brzy jej však více začal přitahovat obchod a  marketing a postupně pracoval na různých pozicích pro několik pojišťovacích společností: IPB Pojišťovnu, ČSOB Pojišťovnu a britskou pojišťovací skupinu AVIVA, kde působil ve funkci marketingového manažera. Do společnosti ERA přišel v roce 2012 na pozici marketingového manažera a budoval zde nové oddělení marketingu a komunikace. V závěru roku 2017 přijal nabídku na nově zřízenou pozici ředitele HR a komunikace a stal se členem vedení společnosti.

Milan Starý vystudoval obor management informačních systémů na Fakultě managementu a informatiky v Hradci Králové. Během své profesní dráhy absolvoval nejrůznější kurzy a vzdělávání v oblasti obchodních a marketingových dovedností (CIMA) a projektového managementu a obdržel certifikát IPMA (Mezinárodní asociace projektového managementu) na úrovni Projektový manager D.

 
Ředitel Úseku vývojových programů

Aleš Košťál

Aleš Košťál pracuje ve firmě ERA již od ukončení studií. První pracovní zkušenosti sbíral v oddělení vytváření nabídek, později v roli obchodního manažera prodeje produktů pro řízení letového provozu. V roce 2013 povýšil na vedoucího oddělení podpory prodeje a v roce 2017 se ujal funkce ředitele pro strategii a řízení produktů. V současnosti je jedním z členů vedení na postu ředitele Úseku vývojových programů.

Aleš Košťál získal titul inženýra řízení letového provozu na Fakultě dopravní Českého učení technického v Praze.

 
Ředitel zákaznické kvality a offsetových programů

Jan Hrabánek

Jan Hrabánek nastoupil do firmy ERA již v roce 1995 a během své kariéry v průmyslu leteckých technologií pracoval na řadě technických i obchodních pozic zaměřených na aplikace multilaterační technologie pro řízení letového provozu i vojenské využití. Před funkcí ředitele zákaznické kvality a offsetových programů v ERA zastával pozici ředitele úseku dodávek a ředitele Úseku vývojových programů.

Jan Hrabánek studoval na Vojenské akademii radarových technologií a obdržel titul MBA v roce 2003. Jeho schopnosti a zkušenosti jsou často vyhledávány, proto pracuje jako poradce v oblasti ATM průmyslu, zaměřuje se na implementaci multilateračních řešení.

loader