OMNIPOL a. s.
 

ERIS-A

ERIS – systém pro řízení pohybů na letišti

ERIS-A (ERIS Airport Control System) je informační systém pro sledování a řízení pohybů na letištních plochách, který byl vyvinut v souladu se standardy A-SMGCS (Zdokonalený systém pro řízení pohybů na pohybové ploše). Jeho modulární architektura a standardizovaná rozhraní umožňují snadné přizpůsobení požadavkům zákazníků a usnadňují integraci do stávajícího prostředí pro poskytování letových provozních služeb.

Podle způsobu operačního nasazení může ERIS-A buď poskytovat přehledovou funkci, nebo může být dále rozšířen o bezpečnostní funkce, která poskytují řídicím různá varování: RIMCAS (Runway Incursion Monitoring and Collision Avoidance System – Monitorovací systém pro detekci potenciálních kolizí na ranveji), CATC (Conflicting ATC Clearances – Varování před konfliktními ATC pokyny) a CMAC (Conformance Monitoring Alerts for Controllers – Monitorování pohybů pozemních cílů s ohledem na vydaná ATC povolení).

ERIS-A přináší rovněž inovativní a přitom nízkonákladové řešení zvané CGSS (Common Ground Surveillance System – Společný pozemní sledovací systém) navržené jako alternativa pro malá a regionální letiště, která nemají pojezdový radar nebo řeší problém se sledováním některých radarem nepokrytých oblastí. ERIS-A tak přináší schopnost detekovat i nekooperující objekty (letadla, vozidla a osoby), které se pohybují v definovaných oblastech letiště, a tím napomáhá jak řízení letového provozu, tak zabezpečení letiště.

Klíčové vlastnosti

  • Systém pro sledování a řízení pozemních pohybů na letištních provozních plochách
  • Prezentace jednotného obrazu provozní situace a souvisejících letových informací
  • Podpůrné služby pro letištní provozní bezpečnost:
    • RIMCAS – vytváří výstrahy pro potenciálně konfliktní situace pro objekty pohybující se ve vzduchu, nebo na pozemních plochách letiště
    • RCATC – monitoring vydaných ATC povolení a varování před jejich vzájemným konfliktem
    • RCMAC – monitoring pohybů pozemních cílů a varování před odchýlením se od vydaného ATC povolení.

Inovátorský přístup ERIS-A zlepšuje uživatelský komfort poskytováním všech nezbytných informací v rámci sdruženého displeje pracovní stanice (Collaborative Workstation), který je přizpůsoben v závislosti na roli a právech přihlášeného uživatele. Integrované zobrazení jednotného situačního obrazu u ERIS-A je založeno na moderní multi-senzorové fúzi dat, které doplňují elektronické “letové proužky” (flight strips), elektronické zadávání ATC povolení, monitorovací pomůcky, “bezpečnostní sítě” (safety nets) a další podpůrné možnosti.

Všechna data jsou kontinuálně nahrávána a k dispozici uživatelům, kteří je využijí pro pasivní či interaktivní přehrávání, zpětnou rekonstrukci situace nebo detailní analýzu s efektivní redukcí dat.

Máte dotazy?

Zeptejte se nás. Odpovíme jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader