OMNIPOL a. s.
 

IXO

Plánování letů a vymezení letových zón RPAS (dronů)

Komplexní řešení pro uživatele vzdušného prostoru a ŘLP

IXO SYSTEM představuje komplexní řešení pro všechny uživatele vzdušného prostoru a řídící letového provozu, kteří hledají způsob, jak bezbolestně integrovat veškeré dostupné informace o operacích s létajícími stroji, ať již řízenými piloty či na dálku. IXO jim všem poskytuje potřebné letecké informace v reálném čase.

IXO SYSTEM poskytuje uživatelům multifunkční platformu, která jednak uspokojuje potřeby pro integrovaný předletový briefing a interoperabilní systém informací o letovém provozu, jednak zdůrazňuje potřebu načasované distribuce přesných aeronautických dat. Systém uplatňuje všechna nejnovější pravidla pro plánování letů, pro výpočty možných konfliktů uživatelů vzdušného prostoru s aktivními prostory, poskytování, resp. potvrzení povolení pro lety s RPAS, management letů s pilotovanými i bezpilotními letouny a nakládání s letovými informacemi.

 

Hlavní výhody

 • Bezpečné a spolehlivé poskytování leteckých informací včetně informací o pohybu RPAS.
 • Jednoduché šíření informací nejrůznějším uživatelům pomocí jednotného webového rozhraní – ať už v rámci vnitřní sítě (ANSP – ŘLP), či mimo ni.
 • Zveřejňování a aktualizace leteckých informací
 • Tvorba a distribuce letových plánů (FPL) a souvisejících zpráv do Ohlašovny leteckých provozních služeb ARO
 • Ulehčení každodenních operací, obhospodařování a výměna dat v rámci NOTAM
 • Možnost pracovat s tvorbou tratí, s letovými plány a vytváření detailního zpravodaje pro předletovou přípravu.

Vlastnosti

 • IXO AIS je vytvořena speciálně pro Letecké informační centrum (FIC – Flight Information Centre) a další složky řízení letového provozu jako nástroj pro poskytování operačních informací.
 • IXO RPAS poskytuje možnost správy různých aspektů letů bezpilotních letounů (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) a bezpilotních leteckých systémů (RAPS - Remotely-Piloted Aircraft System) neboli dronů, především vymezení letových zón pomocí aplikací na platformách iOS a Android.
 • IXO ARO modul byl speciálně vytvořen pro Ohlašovnu leteckých provozních služeb (CARO/ARO - Air Traffic Services Reporting Office) pro potřebu předávání letových plánů a s nimi spojených dat v rámci systému IXO a jeho rozhraní.
 • IXO NOF aplikace má za cíl zjednodušit vytváření, editování a zobrazování zpráv NOTAM, které jsou významným zdrojem informací o letištích a dalších zařízeních pro řízení letového provozu. (NOTAM - Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby a postupů, případně o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem)
 • IXO PILOT slouží k interaktivnímu plánování letů a předletovému briefingu na základě platných údajů z národního ŘLP a evropské databáze letových informací EAD (European Air Information Service Database) organizace Eurocontrol, které jsou přístupné v každý okamžik z jakéhokoliv místa a poskytují požadované informace všem pilotům postupujících dle letových pravidel VFR a IFR (Visual Flight Rules a Instrument Flight Rules).

Více detailů Vyvinuto firmou RSYS

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás. Odpovíme, jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader