OMNIPOL a. s.

Záleží nám na ostatních a podporujeme je

Corporate responsibility programme

Společenská odpovědnost

V rámci rozsáhlého programu společenské odpovědnosti se ERA stala partnerem pardubické Základní a praktické školy Svítání,pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podporuje její projekty.

Kromě toho firma pravidelně přispívá na charitativní akce a turnaje, jejichž výtěžek jde na podporu dalších neziskových organizací a institucí, jako například centra pro děti, dětské domovy, ústavy v regionu, neziskové organizace a spolky pro seniory.

Cooperation with educating institutions

Vzdělávání a kultura

Oficiální součástí firemní politiky rozvoje lidských zdrojů je podpora středních i vysokých škol a jimi organizovaných konferencí, výstav a soutěží. ERA tradičně přispívá na aktivity vzdělávacích institucí ve svém sídelním městě a to na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Univerzitě Pardubice. Dále úzce spolupracuje s Univerzitou obrany a Vysokým učeném technickým v Brně a Českým vysokým učením technickým v Praze.

ERA má dlouhodobý vztah i k regionálním kulturním institucím, přispívá například na provoz Východočeského divadla v Pardubicích a Muzea československého opevnění v Pardubickém kraji. Opakovaně také podpořila publikační počiny mapující českou historii 20. století a dějiny vědy a techniky.

Sponsorhips of athletes and sport events

Sport

ERA podporuje také lokální sport - je hlavním partnerem golfového resortu v Lázních Bohdaneč a sponzoruje množství jednorázových pravidelných akcí: pardubický Sportovní park pro děti, soutěž Do práce na kole a místní volejbalové a nohejbalové turnaje.

loader