OMNIPOL a. s.

Nástroje

 

MIPS

Nástroj předpovídající fungování sledovacích systémů

MIPS (Mission Planning System) představuje komplexní simulační nástroj při plánování, jak optimálně rozmístit sledovací systémy tak, aby pokryly dané území způsobem, kterým to dokáže tradiční sekundární radar – a to pro civilní i vojenské využití. MIPS se využívá pro různé typy analýzy: přímou viditelnost cílů (Line of Sight), rádiovou viditelnost, pokrytí území za horizontem a simulaci přesnosti.

Základní vlastnosti

 • Podpora vektorových a rastrových map
 • Předdefinovaná sada mapových podkladů – včetně Open Street map a podobných offline alternativ
 • Podpora dat AIXM
 • Pokročilé nástroje pro měření a terénní profily
 • Přímý export/import míst, polygonů a simulací z/do aplikace Google Earth
 • Využití PSS Definition Wizard – nástroje operátora k optimalizaci procesu automatického/poloautomatického rozmístění pasivního sledovacího systému
 • Databáze míst, polygonů a 3D objektů (letištní objekty, manévrovací plochy apod.)
 

CASPER

CASPER je základní softwarový nástroj pro výpočet přímé rádiové viditelnosti (LOS - Line of Sight), pokrytí a přesnosti vícepozičních aktivních a pasivních sledovacích systémů. Integruje rádiové a optické pokrytí, systémovou přesnost a výpočty přímé rádiové viditelnosti. Při výpočtech jsou brány v potaz skutečné signály na frekvenci 1030/1090 MHz a vlivy Fresnelovy zóny na daných frekvencích.

Vstupy

 • Terénní data
 • Souřadnice stanic MSS

Příklad použití

 • Pokrytí a analýza přesnosti vícepozičních aktivních a pasivních systémů

Výstupy

 • Vyhodnocení fungování systému MSS (pro oba systémy - letištní i celoúzemní)
 • Statistické výsledky pokrytí a výpočtu přesnosti
 • Analýza viditelnosti
 • Zobrazení mapového podkladu
 • Výřezy obrazovky (screenshots)

Konfigurace

 • CASPER je modulární sestava. Uživatel si aplikaci staví pomocí kombinace různých aplikačních modulů.
 

EW-SIM

Simulátor elektronického boje pro pasivní sledovací systémy

VERA-NG simulátor je prostředek vojenského průzkumu, který slouží k zaškolení operátorů pasivního sledovacího systému (PET) VERA-NG v oblasti elektronického boje. Simulátor se sestává z konzole VERA-NG, tedy pracoviště operátorů (žáků), další konzole s editorem scénářů a 3D situačním náhledem pro instruktora (učitele), centrální data zpracující stanice, případně i jednoho přijímacího modulu pro zpracování reálných signálů.

VERA-NG Simulátor významně zkracuje dobu, po kterou za normálních okolností probíhá zácvik operátorů, tak, aby získali potřebné zkušenosti, aniž by to zároveň negativně ovlivnilo ostré nasazení systému VERA-NG. K tréninku je totiž možno použít data z předpřipravených scénářů nebo data z jedné přijímací stanice. Rovněž je možno přehrávat off-line data z jiného systému VERA-NG.

Základní vlastnosti

 • Simulátor pro systémy ESM/ELINT
 • Pokročilé školení pro analýzu parametrů skutečných signálů
 • Trénink pro případy očekávaného ohrožení ze strany protivníka
 • Virtuální trénink scénářů protivzdušné obrany a elektronického boje kdekoliv na Zemi
 • Prostředí, scénáře, chování cílů a charakteristiky vysílačů jsou maximálně realistické
 • Zvládá všechny typy scénářů pro různá bojiště – pro cíle vzdušné, námořní i pozemní
 • Možnost vytvořit jakýkoliv druh signálu
 • Při tréninku není nutné zaneprázdňovat ostrý systém VERA-NG
 • Funguje bez nutnosti rozmístění celého systému čtyř stanic

ERA je schopna dodat různé varianty scénářů, které budou vyhovovat potřebám výcviku a které je zřídka možné či v podstatě nemožné zažít v reálném prostředí.

Hlavní výhody

 • Navigační lety
 • Vzdušné souboje stíhacích letounů (Dogfighty)
 • Monitorovací lety létajícího střediska včasného varování a řízení (AWACS - Airborne Warning and Control System)
 • Vzdušná podpora leteckých návodčích (FAC či JTAC, Forward Air Controller, ev. Joint Terminal Attack Controller)
 • Špionážní a mapovací lety
 • Překročení hranic či provokace v cizím vzdušném prostoru

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás. Odpovíme, jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader