OMNIPOL a. s.

Nástroje

 

MIPS

Systém plánování misí MIPS (Mission Planning System) byl původně vyvinut, aby napomohl velitelům na misích při rozhodování a plánování, jak vzhledem k dostupným geografickým datům optimálně rozmístit stanice VERA. Později byl MIPS doplněn o další funkcionality, tak aby se dal využít při instalacích dalších ERA systémů.

Konfigurace

 • PSS - pro proces poloautomatického rozmístění systému VERA-NG
 • MSS - pro simulaci fungování letištního systému
 • WAM - pro simulaci nezávislého nebo několikanásobného systému celoúzemního sledování
 • MSS PAR - pro simulaci fungování aplikací pro přesné přiblížení
 • MSPSR - pro simulaci fungování multistatického systému

Hlavní výhody

 • Různé typy analýzy - včetně přímé rádiové viditelnosti (LOS - Line of Sight) a simulace pokrytí a přesnosti
 • Předdefinovaná sada mapových podkladů
 • Jednoduchý export/import z/do Google Earth
 • Databáze umístění a 3D objektů
 • Nástroje pro terénní profily
 • Příjemné uživatelské prostředí a osobní nastavení
 

CASPER

CASPER je základní softwarový nástroj pro výpočet přímé rádiové viditelnosti (LOS - Line of Sight), pokrytí a přesnosti vícepozičních aktivních a pasivních sledovacích systémů. Integruje rádiové a optické pokrytí, systémovou přesnost a výpočty přímé rádiové viditelnosti. Při výpočtech jsou brány v potaz skutečné signály na frekvenci 1030/1090 MHz a vlivy Fresnelovy zóny na daných frekvencích.

Vstupy

 • Terénní data
 • Souřadnice stanic MSS

Příklad použití

 • Pokrytí a analýza přesnosti vícepozičních aktivních a pasivních systémů

Výstupy

 • Vyhodnocení fungování systému MSS (pro oba systémy - letištní i celoúzemní)
 • Statistické výsledky pokrytí a výpočtu přesnosti
 • Analýza viditelnosti
 • Zobrazení mapového podkladu
 • Výřezy obrazovky (screenshots)

Konfigurace

 • CASPER je modulární sestava. Uživatel si aplikaci staví pomocí kombinace různých aplikačních modulů.
 

EW-SIM

Školicí platforma pro pasivní sledovací systémy, především VERA-NG, která dokáže simulovat jakýkoliv typ bojového konfliktu: na zemi, ve vzduchu i na moři.

Více čtěte zde.

Hlavní výhody

 • Zvládá všechny typy scénářů – pro cíle vzdušné, námořní i pozemní v rozličném prostředí bojiště, na různém typu terénu.
 • Pro pokročilé školení parametrů signálů stačí jediná přijímací stanice k analýze skutečných signálů.
 • Funguje bez nutnosti rozmístění celého systému čtyř stanic v reálných podmínkách terénu, podnebí atp.

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás. Odpovíme, jakmile to bude možné.

Zpráva bude odeslána na l.stejskalova@era.aero
loader