OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

CW Trial: ERA ve spolupráci s AČR otestovala schopnosti pasivních systémů detekovat UAS

CW Trial: ERA ve spolupráci s AČR otestovala schopnosti pasivních systémů detekovat UAS

Poslední týden v dubnu proběhlo testování schopností systému Passive ESM Tracker (PET) zachytit bezpilotní prostředky vysílající signál se spojitou vlnu. Do cvičení CW Trial (Continuous Wave) se zapojilo několik specializovaných jednotek Armády České republiky (AČR) s různými typy bezpilotních prostředků (UAS) a byly nasazeny dvě soupravy VERA-NG.

Riziko zneužití bezpilotních prostředků (UAS - Unmanned Aerial Systems) má rostoucí trend a schopnost včasné detekce takovéto hrozby nám dává klíčovou převahu a možnost vůči takové hrozbě efektivně působit. Zapojení bezpilotních prostředků v posledních konfliktech jednoznačně potvrzuje nastupující trend používání UAS systémů v průzkumné činnosti a oblasti protivzdušné obrany. Schopnost detekce UAS různých velikostí na rozdílné vzdálenosti deklaruje velké množství výrobců C-UAS (Counter-Unmanned Aerial System) řešení, přesto efektivní detekce těchto prostředků na vzdálenost desítek kilometrů je přinejmenším technologická výzva.

V rámci realizace dodávky DPET (Deployable PET) pro AČR je jednou z nově nabývaných schopností systému VERA-NG také detekce prostředků využívajících signálů se spojitou nosnou vlnou (CW – Continuous Wave), mezi něž spadají bezpilotní prostředky, tak i moderní radiokomunikační a radiolokační zařízení. Z nabytých zkušeností v oblasti pasivního sledovacího systému PCL (Passive Coherent Location) a dřívějších testů a měření dokázala společnost ERA implementovat do VERA-NG schopnost detekovat a vést UAS na vzdálenosti desítek kilometrů. V rámci týdenního testování v reálném prostředí s využitím bezpilotních prostředků zavedených v AČR se tato skutečnost potvrdila.

Zapojeny byly různé typy UAS včetně malých dronů. Byly prováděny jak samostatné lety jednotlivých prostředků, tak souběžné létání různých druhů UAS, kdy byla mimo jiné testována schopnost vedení a rozlišení bezpilotních prostředků vedených systémem VERA-NG. Všechny UAS byly pasivním systémem detekovány ihned po startu a vedeny po celou dobu letu.

Technologie pasivních systémů PET se v rámci testů ukázala jako jednoznačně perspektivní řešení pro detekci a sledování UAS. AČR dodávkou systému DPET rozšíří své možnosti včasné detekce hrozeb v podobě nastupující technologie bezpilotních prostředků.

loader