OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA diskutovala budoucí možnosti ELINT systémů na konferenci EW Europe v Lausanne

ERA diskutovala budoucí možnosti ELINT systémů na konferenci EW Europe v Lausanne

ERA se jako již tradičně účastnila konference EW Europe zaměřené, jak již název napovídá, na oblast elektronického boje. Konference je pořádána Asociací starých Vran, což je uznávaná profesní organizace. V rámci konference probíhá i veletrh, na kterém představují firmy své vývojové aktivity v oblasti elektronického boje.  Konference se konala v Laussane ve Švýcarsku a dle toho byla přítomna i majorita přednášejících a vystavujících z německy mluvících zemí. Nicméně i v této regionální dominanci se experti ERA neztratili a prezentovali poslední vývojové aktivity v oblasti elektronického boje a především ELINT.

Tematicky byly - jak konference, tak veletrh - hodně ovlivněny aktuálními tématy jako je detekce dronů a taktické směroměrné systémy především v oblasti COMMINT. Další dominantní oblastí byly SW nástroje nejen pro práci s daty v reálném čase, ale i pro postmission analýzu. S tím souvisí i další velké téma a to aplikace umělé inteligence v této oblasti a kybernetická bezpečnost. Participanti se obecně shodli, že oblast elektronického boje v západních státech byla v posledních letech dosti zanedbávaná a je nutné se jí více věnovat. Jako jedno z omezení byl několikrát zmíněn nedostatek kvalifikované pracovní síly.

loader