Beyond radar
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA na pracovních veletrzích lákala studenty

ERA na pracovních veletrzích lákala studenty

Počátkem března se ERA zúčastnila dvou tradičních pracovních veletrhů na vysokých školách. ERA tým vyrazil 3. března na „burzu“ pracovních příležitostí pro studenty HIT Kariéra do sousedního Hradce Králové. 12. ročník setkání studentů a zástupců firem z celé republiky se konal na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Tentýž týden pak proběhl 5. března na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně další jobfair pod názvem Den firem. Společnost ERA zde zájemcům představili kolegové z brněnské pobočky.

Zástupci ERA představili firmu jako perspektivního zaměstnavatele s celorepublikovou resp. celosvětovou působností.  V prostorách obou univerzit dále probíhaly i neformální diskuse o možnostech profesního uplatnění po absolutoriu.
ERA se dlouhodobě zaměřuje na studenty především technických škol a v konkurenci mnoha jiných zaměstnavatelů se prezentuje jako znalostní firma, která staví na lidech a jejich vědomostech a schopnostech.

 

loader