OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA pomáhá vytvářet pravidla pro bezpečnost letového provozu

ERA pomáhá vytvářet pravidla pro bezpečnost letového provozu

ERA se v polovině ledna zúčastnila setkání pracovní skupiny Task Force organizace EUROCONTROL v Kolíně nad Rýnem. Produktový expert pro civilní systémy Tomáš Lipták a šéf dceřinky ERA R-SYSu Marek Náhlík se vzdáleně připojili k mítinku, který měl za cíl připravit specifikaci EUROCONTROLu pro systémy řízení pozemních pohybů na letištních plochách, tzv. A-SMGCS. Stěžejním tématem pro ERA byla část věnována problematice malých a středních letišť, které volají po těchto systémech přizpůsobených jim na míru - to znamená s možností používat plně ADS-B technologii ke sledování a integrovat moderní a cenově dostupnější přehledové senzory. Řešení této problematiky totiž nabízí systémy ERA z rodiny ERIS. Pracovní skupina se shodla na potřebě definovat provozní i technické požadavky, aby takové systémy byly bezpečné a certifikovatelné do provozu.

Základem pracovní skupiny Task Force jsou kromě provozovatelů letišť, zástupců ŘLP a výrobců také členové pracovní skupiny WG-41 organizace EUROCAE. Tato skupina proto plynule navázala a při svém následném setkání v témže týdnu se zabývala přípravou dokumentu zaměřeného na zajištění vzájemné interoperability systémů, které jsou používány v rámci A‑SMGCS. Mezi ně patří i multilaterační systémy (MLAT) vyráběné v ERA, která poskytují do A-SMGCS přehledová data. Zástupce firmy v EUROCAE Tomáš Lipták se proto podílí především na vypracování kapitol pro vzájemnou propojitelnost senzorové části MLAT a ADS-B.

EUROCONTROL a EUROCAE jsou dvě evropské organizace vzniklé v 60. letech 20. století, které spolupracují a jejich technické specifikace v oblasti řízení letového provozu se vzájemně doplňují. Ačkoliv jde o evropské organizace, mají jejich aktivity a dokumenty celosvětový dosah. Zástupci ERA jsou aktivní v několika jejich pracovních skupinách, a tím se podílejí na tvorbě dokumentů formulujících požadavky, které musí splňovat systémy a zařízení nasazované pro řízení letového provozu, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita letecké dopravy.

loader