OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA předala nový pasivní sledovací systém DPET uživateli. Vojáci 532. praporu elektronického boje AČR jej převzali v Táboře

ERA předala nový pasivní sledovací systém DPET uživateli. Vojáci 532. praporu elektronického boje AČR jej převzali v Táboře

Vojenská posádka Tábor se stala dějištěm slavnostního předání prvního kompletu pasivního sledovacího systémů DPET. Systém je mobilní verzí nejnovější generace systému VERA-NG a byl vyvinut i vyroben na zakázku pro potřeby české armády. Dosud AČR používala starší generaci VĚRA S/M. Nový systém dostali do užívání operátoři z 532. praporu elektronického boje, který je součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Generální ředitel ERA Ondřej Chlost systém oficiálně předal veliteli pluku, plukovníkovi Petru Molinskému.

Před nastoupenými příslušníky 532. praporu elektronického boje vystoupili hosté se svými projevy a ředitel zpravodajského odboru sekce zpravodajského zabezpečení plukovník Pavel Nakládal dekoroval vybrané vojáky a zástupce dodavatele pamětní medailí Sekce zpravodajského zabezpečení Ministerstva obrany ČR..

Ceremonie se konala za účasti vrchní ředitelky Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Radky Konderlové. „Jsem ráda, že mohu být u této příležitosti, kdy vám, vojákům, předáváme k využívání další úspěšně ukončený projekt vzešlý ze spolupráce AČR a českého obranného průmyslu, včetně souvisejícího vývoje navazujících technologií a systémů. Techniku patřící mezi špičku ve své kategorii, a to nejen u nás, ale i ve světě. Jak nám ukazuje konflikt nedaleko od nás, význam elektromagnetického boje neustále narůstá a věřím, že vám tyto nové systémy pomohou na moderním bojišti obstát,“ uvedla ve svém projevu.

Pasivní sledovací systémy v AČR

Pasivní sledovací systémy mají v české armádě dlouhou tradici. První generaci této techniky představoval systém Kopáč již v 60. letech minulého století. Postupně byly vyvíjeny další generace: systém RAMONA, veřejnosti známá TAMARA a VĚRA, a to v různých modifikacích. Systém DPET neboli Deployable Passive Electronic Support Measures Tracker (dle terminologie NATO) na bázi VERA-NG je jejich nástupcem a představuje nejmodernější generaci v řadě pasivních sledovacích systémů.

Systém DPET je určen ke sledování vzdušných, pozemních i námořních cílů. Jedinečná vlastnost pasivních sledovacích systémů je skryta v jejich názvu. Jsou pasivní, což znamená, že samy nevysílají žádné signály a jejich činnost na bojišti - na rozdíl od klasických radiolokátorů - není odhalitelná prostředky elektronického boje. Fungují na principu příjímání signálů vysílaných technikou protivníka, na jejichž základě je následně určena její pozice v prostoru bojiště. Této schopnosti je dosaženo využitím čtyř přijímacích anténních jednotek.

V systému DPET pro AČR jsou tyto anténní jednotky s automaticky stavitelnými 25 metrovými stožáry zabudované v kontejnerové nástavbě ISO-1C. Kontejnery jsou vezeny vozidly českého výrobce Tatra T-815 8×8 se zvýšenou balistickou ochranou a jsou vybaveny multispektrálními maskovacími sítěmi. Jedna z těchto stanic pak slouží jako tzv. stanice středová, kde obsluha prostředku data vyhodnocuje.

DPET je schopen sledovat až 200 letounů, bezpilotních letounů, lodí nebo pozemní techniky současně, a to do vzdálenosti až 500 km - v závislosti na geografických podmínkách, podnebí a počasí.

Specialista na tyto systémy v AČR, kapitán Petr K., popsal jeho další výhody: „Při návrhu a řešení celého projektu DPET pro využití naší armádou byl kladen velký důraz na rozšíření možnosti propojitelnosti, integrace a kompatibility systému s našimi národními i aliančními systémy velení a řízení. Díky tomuto úsilí jsou schopni operátoři DPET poskytnout získaná data a informace do všech zásadních národních i koaličních systémů NATO rychleji, efektivněji a komplexněji, než kdy dříve."

Flexibilita a rychlé nasazení

Komplet DPET dodaný Armádě České republiky má ve srovnání s předešlou užívanou generací systému řadu výhod, v první řadě možnost využití tzv. lehké varianty kompletu. Ta umožňuje anténní jednotky vyjmout z kontejnerů a v místě nasazení je použít pouze s lehčími stojany. Pro tento případ má obsluha k dispozici nafukovací stany s veškerým příslušenstvím a výnosovými pracovišti, která obsahují potřebné informační a komunikační technologie. Systém je díky tomu lépe přepravitelný, a to po zemi, po moři i letecky.

Součástí dodávky jsou také dvě vozidla Toyota HILUX s přívěsnými vozíky, které slouží jako transportní vozidla pro „lehkou“ variantu systému, dopravu operátorů, nebo rekognoskaci terénu.

„Nová generace pasivních sledovacích systémů nás posouvá zase o krok dál, stáváme se akceschopnější, rychlejší a ve všech ohledech bojeschopnější. Komplety DPET tvoří moderní a efektivní prostředek elektronického boje pro pasivní sledování celého bojiště s možností poskytování zjištěných informací do národních i aliančních systémů velení a řízení. V souvislosti s děním ve světě, a zvláště pak na Ukrajině, lze pozorovat nárůst významu prostředků elektronického boje, a proto je neustálá práce na modernizaci a navyšování našich schopností velmi důležitá - jak pro českou armádu, tak i pro naše spojence ze Severoatlantické aliance," uvedl velitel 532. praporu elektronického boje, podplukovník Lukáš Hoza.

S využitím informací a fotografií AČR

loader