OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA se představila na dvou veletrzích práce v Hradci Králové

ERA se představila na dvou veletrzích práce v Hradci Králové

V únoru vyjeli zástupci firmy hned dvakrát do sousedního města, které je velmi aktivní v konání specializovaných akcí, tzv. job fairs, na kterých si podávají dveře head hunteři a zaměstnavatelé hledajících vhodné kandidáty na volné pracovní pozice.

Dne 13. 2. 2018 se ERA zúčastnila pracovního veletrhu v Hradci Králové, pořádaném hradeckým úřadem práce v prostorách budovy Adalbertina. Hlavním cílem bylo zviditelnit značku ERA v Královéhradeckém regionu a proniknout do povědomí studentů a široké veřejnosti. Návštěvníci zároveň měli možnost získat detailní informace o nabízených pozicích. Součástí veletrhu byly odborně laděné přednášky a videa prezentujících firem i přednášky organizátorů na aktuální témata týkající se HR a zaměstnanosti.

O 14 dní později 27. února se na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové konal již desátý ročník pracovního veletrhu HIT kariéra. Na padesát firem nabízelo pracovní příležitosti studentům IT oborů, praxe, stáže nebo také témata diplomových prací, která by byla k užitku oběma stranám. Zájemci tak mohli své preference a pracovní cíle probrat přímo se zástupci firem. Většina z nich akci využila pro orientaci na pracovním trhu, aby po ukončení studií měla povědomí, jaké možnosti existují a jaké jsou požadavky na ty které pozice. Jak studenti, tak vystavující měli příležitost využít řetěz odborně zaměřených přednášek, které probíhaly paralelně s veletrhem. 

loader