Beyond radar
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA se zúčastnila odborné konference „DOPRAVA 2018+ … dalších 100 let v pohybu“

ERA se zúčastnila odborné konference „DOPRAVA 2018+ … dalších 100 let v pohybu“

Generální ředitel ERA Viktor Sotona vystoupil na konferenci Doprava 2018+, která se konala u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky v pražském TOP HOTELu Praha 11. října 2018. Konference organizovaná Panevropskou společností COMENIUS se zúčastnilo více než sto zástupců všech druhů české dopravy, reprezentantů státní správy a samosprávy, akademické obce a dodavatelského průmyslu a měla za cíl formulovat vize vývoje české dopravy v budoucnosti.

Program konference byl rozdělen do čtyř panelů, které se věnovaly problematice železniční, vodní, letecké a silniční dopravy, jako samostatný byl včleněn panel pro oblast vzdělávání a inovací v dopravě. V jeho rámci se panelové diskuse zúčastnil i Viktor Sotona: „Budoucnost české dopravy i dodavatelského průmyslu bude záviset na kvalitních, vzdělaných a motivovaných lidech. Nejdůležitější je vytváření příležitostí pro jejich další rozvoj, nelze spoléhat na to, že výše platu bude rozhodujícím kritériem“, řekl v debatě moderované Danielem Takáčem z České televize.

Zajímavé vystoupení týkající se regionu měla i ředitelka Letiště Pardubice: „ Regionální letiště mají a vždy budou mít nezastupitelný význam v dopravní infrastruktuře krajů. Jde o to najít a realizovat dobrý obchodní model, který bude kombinovat potřebu pravidelné dopravy, charterových letů a cargo letů“, uvedla Hana Šmejkalová.

ERA se konference zúčastnila rovněž jako partner představující na stánku v předsálí své technologie a výrobní portfolio. Spolu s firmou se prezentovali také Řízení letového provozu ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, East Bohemian Airport, Letiště Praha ad.

loader