Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

ERA WAM systém ohlídá oblast příletů na letišti Osh v Kyrgyzstánu

ERA WAM systém ohlídá oblast příletů na letišti Osh v Kyrgyzstánu

ERA obdržela zakázku na dodávku multilateračního systém NEO jako řešení pro bezpečnost letového provozu v nejvytíženějších částech vzdušného prostoru Kyrgyzstánu. ERA dodá WAM systém, který bude sledovat koncovou oblast mezinárodního letiště u města Osh a dva hlavní letové koridory vedoucí na hranice země, především směrem na Moskvu. Smlouvu podepsalo kyrgyzské řízení letového provozu Kyrkgyzaeronavigatsia v návaznosti na výsledek tendru, který ERA vyhrála.

Hlavním cílem Kyrkgyzaeronavigatsie bylo nahrazení sekundárního radaru, který překročil hranici životnosti, novou progresivní technologií multilaterace. ERA v roli hlavního smluvního partnera na dodávce systému spojujícího výhody multilaterace s technologií ADS-B spolupracuje s místní firmou Asiainfo. Síť sensorů má devět pozemních stanic, které budou dle předpokladu v blízké budoucnosti doplněny o dalších devět. Jak ukázala následná site survey v červnu, hornatý terén země si vyžádal, aby pět stanic bylo umístěno v oblastech nad 2900 m. n. m.

„ERA získala naši zakázku, protože měla v tendru nejlepší výsledky. Při rozhodování zavážilo i množství referencí systémů instalovaných v dalších zemích post-sovětského regionu, o nichž víme, a skutečnost, že ERA systémy se podle nich osvědčují v obtížném morfologickém terénu za často extrémních teplot,”, uvedl Zhakypbaev Mamatnazar, zástupce generálního ředitele společnosti Kyrkgyzaeronavigatsia.

Horami obehnaná vnitrozemská Kyrgyzská republika sousedí s Kazachstánem, Uzbekistánem, Tádžikistánem a Čínou, v posledních třech jmenovaných zemích má ERA rovněž své systémy. Doložená historie země sahá až před začátek našeho letopočtu a geograficky daná izolace napomohla uchovat originální původní kulturu. Na druhé straně Kyrgyzstán byl v minulosti křižovatkou při kulturní výměně několika významných civilizací, protože ležel na obchodní stezce zvané Hedvábná cesta.

Mezinárodní letiště Osh slouží druhému největší městu Kyrgyzstánu po hlavním městě Biškeku. Je to nejstarší město v zemi s třítisíciletou historií, velmi pravděpodobně jedno z nejstarších osídlení ve střední Asii vůbec. V posledních desetiletích zaznamenalo letiště v Oshi významný nárůst dopravy a nová technologie multilaterace nahrazující dosluhující radar je potřebná pro zajištění bezpečnosti letového provozu. 

loader