Beyond radar
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Jarní jobfairs – kontakty ERA se studenty pokračují virtuálně

Jarní jobfairs – kontakty ERA se studenty pokračují virtuálně

Během března se ERA zúčastnila dvou tradičních veletrhů práce sloužících k navázání kontaktů se studenty univerzit, kteří mají zájem o kariéru v oboru: Den firem VUT a Kontakt UPCE.

11. března se konal online jobfair Den firem na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno a ERA na virtuálním stánku představili HR manager Jindřich Krásný a šéf brněnské pobočky František Zouhar. Jejich prezentaci si vyslechlo 25 studentů a s deseti z nich nyní HR oddělení jedná o možnostech uplatnění, resp. zaměstnání v ERA. Velký zájem má firma zejména o další absolventy oboru Matematické inženýrství, z nichž někteří již pro ni pracují.

Následně, 25. března, měli zástupci firmy Jindřich Krásný a Monika Hrdinková z úseku vývojových programů prezentaci na akci Kontakt UPCE. Jobfair sloužil k podchycení zájemců o radarové technologie z Univerzity Pardubice a někteří z účastníků se aktuálně sami ozývají a ptají se na možnost praxe v ERA Pardubice.

Více o ERA a její nabídce na webu akcí:

Den firem 2021 ▪ FSI VUT v Brně (vutbr.cz)

KONTAKT 2021 | Univerzita Pardubice (upce.cz)

loader