Beyond radar
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Jarní mízu pocítily i nábory zaměstnanců. ERA se prezentovala na třech pracovních veletrzích

Jarní mízu pocítily i nábory zaměstnanců. ERA se prezentovala na třech pracovních veletrzích

V měsíci březnu se během pouhých dvou týdnů ERA prezentovala hned na třech vysokých školách ve třech městech. První březnové úterý zástupci firmy z oddělení HR a R&D vyjeli na tradiční veletrh pracovních příležitostí pro studenty HIT Kariéra do sousedního Hradce Králové. Jedenáctý ročník setkání studentů a zástupců firem z celé republiky se konal na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Druhý týden pak náborový tým ERA stihnul dvě další akce: 13. března se premiérově zúčastnil pardubického veletrhu KONTAKT na Univerzitě Pardubice a o den později 21. ročníku jobfairu Den firem na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Kromě prezentací, při nichž se zástupci ERA snažili představit firmu v co nejlepším světle jako žádoucího zaměstnavatele nejen v Pardubickém kraji, probíhaly na stáncích v prostorách jednotlivých škol i neformální diskuse a předávání informací o možnostech profesního uplatnění. Mise všech akcí byla stejně jednoduchá, ve skutečnosti však velmi složitá: zaujmout studenty v konkurenci mnoha jiných potenciálních zaměstnavatelů. Představit jim srozumitelnou formou, co ERA dělá, v čem je jedinečná a nabídnout jim konkrétní spolupráci formou stáží či praxí a u brzkých absolventů probudit zájem o kariéru vývojáře v ERA. Návštěvnost všech akcí byla až překvapivě vysoká, specialisté HR získali celkem 90 kontaktů na potenciální zájemce o momentálně nabízené pozice.

loader