OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Věra Perlingerová, kmotra světoznámého sledovacího systému Věra, zemřela

Věra Perlingerová, kmotra světoznámého sledovacího systému Věra, zemřela

Společnost ERA si připomíná plukovnici Věru Perlingerovou, po níž je pojmenován světově proslulý pasivní systém Věra, který firma od poloviny 90. let vyrábí.  Paní doktorka Perlingerová ve čtvrtek 31. 5. zemřela ve věku nedožitých 87 let. Před pěti lety osobně navštívila pardubické sídlo firmy, setkala se s bývalými spolupracovníky a prohlédla si současnou verzi systému VERA-NG.

Jméno Věra bylo třetím v pořadí dívčích jmen, kterými byly pasivní systémy vyvíjené od 60. let pojmenovány, ale na rozdíl od zkratek Ramona a Tamara, pojmenování Věra bylo v roce 1995 systému dáno na počest této ženy.

„Byla to odměna za moji průkopnickou roli v oblasti vývoje řízení letového provozu. Věděla jsem, že musím přesvědčit odborníky — specialisty Radiotechnického zabezpečení letectva, příslušné odborné katedry na Vysoké vojenské letecké škole Košice, pracovníky VTÚL a PVO, aby se touto problematikou začali zabývat. A oni pochopili, že do té doby používaný „manufakturní" způsob řízení letového provozu vůbec nezajišťuje jeho bezpečnost, a začali mi pomáhat,“ vyprávěla Věra Perlingerová o svých začátcích při posledním setkání v ERA.

Plukovnice Věra Perlingerová  po léta pracovala jako expertka řízení letového provozu v České armádě, celý svůj život podporovala myšlenku modernizace ŘLP pro bezpečnost civilních i vojenských letadel a osobně se zasadila, aby pasivní systémy začaly být vnímány jako užitečný doplněk, případně i náhrada klasických radarů. Tuto nyní běžně užívanou, ale tehdy v podstatě neznámou technologii doslova vnutila představitelům armády i civilního řízení letového provozu. Česká armáda jako první zařadila pasivní radiolokátory do své výzbroje a začala je používat pro navádění vojenských letadel. Jako výraz díků a vděčnosti paní plukovnici je proto systém již 23 let nazýván VERA a mění se jen jeho verze (VERA-E, VERA-S, VERA-NG). Dnes jsou systémy VERA-NG využívány u jednotek protivzdušné obrany a elektronického boje v mnoha zemích Severoatlantické aliance i mimo ni.

PhDr. Věra Perlingerová se narodila v roce 1931. V roce 1950 maturovala na Obchodní akademii v Praze, v záři 1952 byla vyřazena v hodnosti poručice z Vojenského učiliště pro ženy v Žamberku. Po škole nastoupila jako letecký navigátor a dlouhá léta pak pracovala na nejrůznějších postech v řízení letového provozu. 1967 až 1972 studovala na vojenské akademii v Brně, v roce 1975 získala titul doktor filosofie. Od roku 1980 působila v Meziresortní komisi pro řízeni vojenskych a civilních letů v ČSSR. V roce 1984 se stala náčelnicí komise, kde zůstala do roku 1990. V letech 1991-92 byla zástupkyní náčelníka štábu velitele letectva. Od roku 2008 byla poradkyní náměstka ministra obrany pro řízení letového provozu. V roce 1995 byl na její počest pojmenován pasivní radar Věra. V roce 2010 obdržela od parlamentu poděkování jako osobnost čs. letectví za celoživotní přínost v oblasti organizace, koordinace a řízení vojenského a civilního letového provozu ve vzdušném prostoru ČR.

loader