OMNIPOL a. s.
Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Vojtěch Pék přednášel o ATM na konferenci Dopravní fakulty Jana Pernera

Vojtěch Pék přednášel o ATM na konferenci Dopravní fakulty Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera, jedna ze dvou nejstarších částí univerzity Pardubice, zorganizovala při příležitosti 25. výročí svého založení 7. mezinárodní vědeckou konferenci „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“. Profesor Vladimír Schejbal oslovil firmu ERA jako jednoho z významných producentů technologií pro řízení letového provozu, aby vyslala experta, který má co říci k letecké dopravě. V pátek 7. září proto vystoupil v sekci Dopravní prostředky a infrastruktura Vojtěch Pék z Úseku strategie a produktového marketingu s přednáškou Současné výzvy a budoucnost sledování letového provozu.

loader