OMNIPOL a. s.
Tiskové zprávy

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Plánování letů v Holandsku: nyní s novým cloudovým řešením od firmy R-SYS s.r.o., slovenské dceřinky ERA

Plánování letů v Holandsku: nyní s novým cloudovým řešením od firmy R-SYS s.r.o., slovenské dceřinky ERA

Společnost R-SYS s.r.o., dceřiná firma společnosti ERA a.s., připravila a uvedla do provozu komplexní informační systém předletové přípravy a plánování letů pro holandské Řízení letového provozu (LVNL). Systém s názvem HomeBriefing (HBS) je využívaný formou SaaS kontraktu (Software jako Služba) jako cloudové řešení. Technologické prostředí služby je plně na zodpovědnosti R-SYSu. HBS poskytuje registrovaným pilotům všechny potřebné letecké informace integrované a prezentované nad mapovými podklady prostřednictvím moderního uživatelského rozhraní. Součástí řešení jsou nástroje na plánování letů a validaci letových plánů včetně řešení pracoviště ARO s funkcemi managementu letových plánů.    

Ambicí systému je přinést online webovou aplikaci, která nabídne (nejen) pilotům dostupnější, rychlejší a jednodušší přípravu před letem. HBS umožňuje pilotům zasílat letové plány elektronicky online přímo do letového informačního centra (FSC) LVNL bez potřeby telefonické, faxové nebo e-mailové komunikace a poskytuje nejdůležitější pravidelně aktualizované letecké informace. V systéme HBS je po měsíci od uvedení do provozu zaregistrováno už přes 1900 holandských pilotů.

„Zavedení systému HomeBriefing jako cloudového řešení do struktury a procesů LVNL bylo inovační výzvou. Zvláště fáze implementace byla komplikovanější, než je zvykem kvůli pandemii COVID-19. Díky flexibilitě a zodpovědnosti našeho partnera, společnosti R-SYS, se nám však přesto podařilo uspět. I když hlavním cílem bylo poskytnout SW řešení ve formě komplexního souboru spolehlivých letových informací v přehledné grafické podobě pilotům, integrace HBS navíc představuje krok vpřed v poskytovaní služeb nejen pilotům a operátorům ŘLP, ale i celé letecké komunitě v Holandsku," uvedl Colin van Esch, projektový manažer, LVNL.

O systému HomeBriefing

HomeBriefing je webová aplikace určená pro piloty (VFR/IFR) a poskytovatele letových navigačních služeb. LVNL si od jejího zavedení slibuje modernizaci plánování letových operací a zkvalitnění distribuce a správy letových plánů. Společnost R-SYS využila při vývoji aplikace svých 20letých zkušeností s programováním systémů pro řízení letového provozu.

 

HBS je navenek prezentován webovou stránkou www.homebriefing.nl, z které je možné se dostat do webové aplikace určené pro potřeby pilotů, leteckých škol a letišť. Uživatelům po bezplatné registraci poskytuje prostřednictvím standardního internetového připojení a webového prohlížeče nástroje pro vytváření, validaci a zasílání letových plánů. Další aplikace HBS je určena pro operátory ARO, kteří jsou zodpovědní za zpracování a management letových plánů. HBS poskytuje ucelený řetězec pro zpracování a distribuci letových plánů od jejich vytvoření až po kontrolu, schvalování a případné změny.

Kvalita poskytovaných služeb HBS je postavená na informacích z vícero zdrojů:

  • AFTN - data z uzlu LVNL (NOTAM, METAR, TAF, atd.),
  • Evropská centrální databáze leteckých informací (EAD) - SDO data, AIP, NOTAM, PIB
  • Holandský meteorologický ústav KNMI (Koninklijk Nederlands Meteologisch Institute) - data z meteo-radaru, SYNOP.

„Jsme rádi, že právě společnost R-SYS se mohla podílet na tomto významném projektu, který zvyšuje kvalitu a komfort plánování letů v Holandsku. Aplikace HomeBriefing obsahuje všechny relevantní data, která potřebují piloti a provozovatelé leteckých společností pro plánování, management a uskutečnění letů. Aplikace je vyvinuta na míru pro potřeby LVNL, zohledňuje specifické podmínky holandského vzdušného prostoru v kombinaci s bezpečnostními a provozními požadavky Evropské unie a EASA. Uvedením systému HBS do provozu se Holandsko stává pátou zemí EU, která jako hlavní systém pro plánování letů používá řešení od naší firmy," řekl Marek Náhlik, jednatel R-SYS s.r.o.

loader