Novinky

Informujte se, co je ve společnosti nového.

Mezinárodní radarové sympozium 2018 v Bonnu - opět s podporou ERA

Mezinárodní radarové sympozium 2018 v Bonnu - opět s podporou ERA

Jubilejní dvacáté radarové symposium se letos konalo v Bonnu předposlední týden v červnu. ERA se jako jedna z klíčových firem oboru stala již podruhé partnerem této konference a vyslala na ni několik svých specialistů. Kromě toho zde měla vlastní stánek, na němž zástupci obchodu prezentovali ERA sledovací technologie pro řízení letového provozu zájemcům z řad účastníků kongresu.

„Jsme hrdí, že jsme mohli podpořit tuto vynikající akci. Její podporu pokládáme za velmi užitečný příspěvek budoucímu vývoji na poli radiolokace. Diskuse o novinkách a výměna zkušeností mezi partnery z akademické a komerční sféry je v dnešní době dynamické expanze oboru nezbytností, uvedl Milan Stary, ředitel oddělení Marketingu a komunikace.

Cílem IRS je vytvořit společné fórum pro akademiky a lidi z průmyslu – profesionály ve výzkumu radarových technologií z celého světa. Účastníci ze tří desítek zemí přijeli do Bonnu předvést závěry svého výzkumu a praktické zkušenosti. Vědci, vývojoví inženýři, systémoví analytici, absolventi univerzit i dosud studující se setkali se zástupci firem a vládních i nevládních organizací během tří nabitých dnů konferenčního programu, který probíhal paralelně ve čtyřech konferenčních sálech hotelu Maritim v německém bývalém hlavním městě.

Profesor Hermann Rohling, zakladatel radarového sympozia, byl leaderem konference po celou dobu její existence. „Jsem rád, že se mi podařilo naplnit můj původní záměr spojit celosvětovou komunitu výzkumníků a vytvořit užitečnou platformu pro sdílení vědomostí a zkušeností v radiologii. Oceňuji přínos firmy ERA k úspěšnému průběhu akce,” řekl Rohling.

loader